پمپ اسپری بینی

پمپ اسپری بینی از ملزومات اولیه بسته‌بندی تولید کنندگان داروهای استنشاقی بوده و در تولید داروهایی که از طریق اسپری شدن در بینی قابل جذب می باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید پمپ اسپری نازال در کشور بسیار محدود و از طریق واردات قطعات از کشور چین و مونتاژ ان در داخل صورت می پذیرد که پاسخگوی نیاز شرکت ها داروسازی نبوده و به ناچار از طریق واردات این نیاز تامین می گردد. ما در بخش بازرگانی شرکت داروپک همانند واردات آلومینیوم سیل القایی در صدد رفع بخشی از نیاز صنعت داروسازی کشور به خرید پمپ اسپری بینی دهانه 18 برآمدیم و با سورسینگ چند شرکت معتبر از کشور چین اقدام به واردات این محصول نموده ایم.

Call Now Button