جار پت 3800 سی سی

جار پت 3800 سی سی این مجموعه فقط دارای یک نوع دهانه پیچی می باشد. با توجه به اختصاصی بودن قالب درب زیپی – پلمپی موجود، فقط امکان ارائه درب پیچی ساده برای سفارشات عمومی وجود دارد. مصرف عمده این ظرف برای بسته بندی انواع مکمل های ورزشی، مکمل های دارویی انسانی، مکمل ها و داروهای دامی می باشد. با توجه به وزن حجمی محصولات موجود در بازار می توان حدود 1800-2000 گرم پودر دارخل این ظرف بسته بندی نمود. به همین دلیل این ظرف بین مشتریان به ظرف پت یا جار پت 2 کیلویی و یا قوطی پودری 2 کیلویی مشهور گردیده است.

Call Now Button