جار پت 7500 سی سی

جار پت 7500 سی سی این مجموعه فقط دارای یک نوع دهانه پیچی می باشد. با توجه به اختصاصی بودن قالب درب زیپی – پلمپی موجود، فقط امکان ارائه درب پیچی ساده برای سفارشات عمومی وجود دارد. مصرف عمده این ظرف برای بسته بندی انواع مکمل های ورزشی، مکمل های دارویی انسانی، مکمل ها و داروهای دامی می باشد. با توجه به وزن حجمی محصولات موجود در بازار می توان حدود 4000 گرم پودر دارخل این ظرف بسته بندی نمود. به همین دلیل این ظرف بین مشتریان به ظرف پت یا جار پت 4 کیلویی و یا قوطی پودری 4 کیلویی و نیز جار پت 8 لیتری مشهور گردیده است.

Call Now Button